8 lipca 2021

Szwedzka spółka NextCell Pharma AB nabyła pakiet akcji w FamiCordTx S.A. należącym do Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych wspólnie ze szwedzką spółką notowaną na giełdzie NextCell Pharma AB uruchomi produkcję innowacyjnej terapii komórkowej CAR-T. NextCell nabyła właśnie pakiet akcji w utworzonej dwa lata temu firmie  FamiCordTx – spółce należącej do Polskiego Banku Komórek Macierzystych (Grupa FamiCord). Kancelaria Loewen Legal Hub doradzała w tym procesie.

 

– Współpraca z tego typu innowacyjnymi spółkami to ogromna przyjemność uczestniczenia w projektach, których potencjał znacznie wykracza poza nasze „tu i teraz” – podkreśla Szymon Kaczmarek, partner w kancelarii Loewen Legal Hub, z ramienia której obsługiwał ten proces. 

Loewen w swoim zakresie ma właśnie obsługę prawną tego typu transakcji na rynku kapitałowym, a jej prawnicy specjalizują się w obsłudze spółek notowanych na giełdzie.

Firma FamiCordTx uzyskała wyłączną licencję na oczekującą na patent technologię CAR-T, transfer technologii został zakończony, a produkcja terapii oczekuje na zatwierdzenie wytwarzania ATMP.

Technologia komórkowa Chimerycznych Receptorów Antygenowych (CAR-T) łączy w sobie dwie najnowocześniejsze koncepcje: terapię komórkową i inżynierię genetyczną. Podstawową koncepcją jest wykorzystanie unikatowej właściwości limfocytów do rozpoznawania i zabijania komórek, a następnie wyposażenie ich w genetycznie utworzony receptor pozwalający na rozpoznawanie komórek nowotworowych.

Polski Bank Komórek Macierzystych powstał w 2002 roku jako jeden z pierwszych banków komórek macierzystych w  Polsce. W  2006 roku rozpoczął ekspansję międzynarodową pod marką FamiCord, oferując usługi także poza Polską. Aktualnie Grupa FamiCord jest największym w Europie i piątym największym bankiem komórek macierzystych na świecie.

NEXTCELLPHARMA AB to firma specjalizująca się w terapii komórkowej, skupiająca się na łatwo dostępnych i bardzo skutecznych komórkach macierzystych pozyskiwanych z krwi i tkanki pępowinowej, zawierającej komórki mezynchymalne i hematopoetyczne.

Firma zatrudnia międzynarodowo uznanych specjalistów ATMP i współpracuje z najbardziej prestiżowymi uniwersytetami medycznymi takimi jak Karolinska Institutet czy McGill University.

Z kolei PBKM (Grupa FamiCord) to zakontraktowany wytwórca produktu leczniczego ProTrans NextCell. PBKM posiada infrastrukturę, know-how, personel i większość niezbędnych akredytacji i pozwoleń wymaganych do wytwarzania klinicznych terapii komórkowych i genowych.

Kancelaria Loewen Legal Hub specjalizuje się w obsłudze wszelkiego typu transakcji na rynku kapitałowym – krajowych i zagranicznych podmiotów.