PRIVATE EQUITY I  VENTURE CAPITAL

PRIVATE EQUITY I VENTURE CAPITAL

Zespół Loewen posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie zarówno na rzecz funduszy private equity i venture capital (również w fazie seed i pre-seed), jak i innych uczestników procesu inwestycyjnego (banki, właściciele przedsiębiorstw). Kancelaria wspiera klientów w przebiegu całego procesu inwestycyjnego od planowania samego procesu po późniejszy nadzór podmiotów gospodarczych w zakresie wykorzystywania środków otrzymanych w ramach danej inwestycji.

W zakres obsługi wchodzi m.in.:

  • doradztwo w zakresie formy prawnej i struktury inwestycji oraz jej zabezpieczenia
  • analizy due diligence
  • przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej (termsheet, umowa inwestycyjna)
  • nadzór nad poszczególnymi etapami inwestycji
  • wyjścia z inwestycji