ALTERNATYWNE SPÓŁKI INWESTYCYJNE

ALTERNATYWNE SPÓŁKI INWESTYCYJNE

Zespół Loewen prowadzi kompleksową obsługę w zakresie zakładania i rejestracji alternatywnych spółek inwestycyjnych. Doradztwo kancelarii obejmuje:

  • przygotowywanie umów spółek i statutów ASI
  • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji (m. in. polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej) niezbędnej do uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI oraz wpisu do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
  • reprezentowanie w postępowaniach o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI oraz wpisu do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przed KNF
  • doradztwo w zakresie zgodności działalności ZASI/ASI z przepisami prawa, w tym wdrożenia AML/CFT
  • doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wobec instytucji nadzorujących