FINANSOWANIE I ZABEZPIECZENIA

FINANSOWANIE I ZABEZPIECZENIA

Zespół Loewen posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i negocjowania finansowań dłużnych oraz ich zabezpieczeń. Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje m.in.:

  • przygotowywanie i negocjowanie emisji obligacji i weksli
  • opracowywanie dokumentacji kredytowej i pożyczkowej
  • przygotowywanie i negocjowanie zabezpieczeń
  • pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń
  • udział w postępowania rejestrowych związanych z ustanawianiem zabezpieczeń
  • badanie ustanowionych zabezpieczeń