FUZJE, PRZEJĘCIAI RESTRUKTURYZACJE

FUZJE, PRZEJĘCIA
I RESTRUKTURYZACJE

Loewen świadczy doradztwo w zakresie fuzji, przejęć i restrukturyzacji spółek oraz grup kapitałowych obejmujące m.in. łączenia, podziały, wydzielenia, przekształcenia spółek, a także transakcje sprzedaży udziałów, akcji i majątku przedsiębiorstw oraz negocjowanie umów pomiędzy przyszłymi udziałowcami. W ramach naszej pracy przygotowujemy i negocjujemy wszelkie dokumenty transakcyjne, tj.: listy intencyjne (term sheet), umowy zbycia, porozumienia i umowy między wspólnikami oraz uchwały organów spółek uczestniczących w transakcji.

Doradzamy naszym klientom w sprawach dotyczących m.in.:

  • tworzenia, łączenia, podziałów i przekształceń spółek
  • sprzedaży i zakupu przedsiębiorstwa
  • restrukturyzacji grup kapitałowych
  • umów joint venture i umów wspólników
  • transakcji sprzedaży i zakupu udziałów/akcji spółek, sprzedaży i zakupów aktywów,
  • pomocy prawnej na etapie przed i post-transakcyjnym, włącznie z opracowywaniem planu i struktury transakcji
  • analiz due diligence
  • stosunków wewnętrznych spółek: dobrych praktyk (corporate governance i compliance), regulacji korporacyjnych, sporów związanych z wykonywaniem praw udziałowych