SPORY

SPORY

Loewen reprezentuje polskich i zagranicznych klientów w sprawach spornych występując w ich imieniu w negocjacjach z kontrahentami oraz przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i NSA, a także polskimi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi.

Zakres doradztwa Kancelarii obejmuje mi.in.:

  • doradztwo na etapie przedprocesowym (analiza stanu prawnego oraz faktycznego, wskazanie alternatywnych metod rozwiązania sporu, negocjacje, sporządzanie wezwań, pism)
  • profesjonalną obsługę prawną w toku prowadzonego postępowania w tym na etapie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego
  • zastępstwo procesowe