COMPLIANCE

COMPLIANCE

Loewen doradza klientom w zakresie zapewniania zgodności ich działania z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. W ramach tej specjalizacji proponujemy naszym klientom:

  • wdrożenie wymaganych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • pomoc w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wobec organów nadzorujących
  • przygotowywanie procedur i regulaminów funkcjonowania organów i jednostek wewnętrznych
  • doradztwo w zakresie stosowania regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych
  • doradztwo w zakresie stosowania przez klientów kodeksów dobrych praktyk