OBSŁUGA PRAWNAKLIENTÓW ZAGRANICZNYCH

OBSŁUGA PRAWNA
KLIENTÓW ZAGRANICZNYCH

Kancelaria Loewen pomaga zagranicznym klientom rozpocząć działalność biznesową w Polsce. Oferujemy pełne doradztwo na każdym etapie zakładania działalności i pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem zgód i pozwoleń.

Pomagamy:

  • wybrać i założyć (zarejestrować) optymalną formę działalności z uwzględnieniem oddziału i przedstawicielstwa zagranicznego przedsiębiorcy
  • uzyskać numer PESEL, założyć profil zaufany, a także otworzyć rachunek bankowy
  • w transakcjach M&A
  • w negocjacjach i przygotowywaniu umów handlowych
  • w obsłudze procesów inwestycyjnych
  • nabyć nieruchomości
  • zabezpieczyć i chronić prawa własności przemysłowej i prawa autorskie