PRAWO SPÓŁEK

PRAWO SPÓŁEK

Zakres usług Loewen  w obszarze prawa spółek obejmuje w szczególności:

 • bieżącą obsługę korporacyjną
 • tworzenie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw
 • planowanie optymalnej prawnie oraz podatkowo struktury grupy kapitałowej
 • negocjowanie, opiniowanie i sporządzane umów między wspólnikami/akcjonariuszami
 • reprezentowanie klientów w sporach korporacyjnych oraz pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami
 • obsługę prawną organów spółek kapitałowych
 • reprezentowanie wspólników/akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • reprezentowanie spółek w postępowaniu przed sądem rejestrowym
 • obsługę prawną w zakresie rozwiązania i likwidacji spółek
 • przygotowywanie warunków emisji akcji/obligacji
 • doradztwo w przygotowaniu założeń i przebiegu subskrypcji papierów wartościowych w ofercie prywatnej/publicznej, w tym w ramach kapitału docelowego/warunkowego
 • przygotowywanie programów motywacyjnych, w tym tzw. opcji menedżerskich
 • doradztwo w zakresie kontraktów menedżerskich