10 stycznia 2021

Zmiany w zespole kancelarii

Do grona prawników kancelarii Loewen dołączyła Klaudia Jędrzejczyk, aplikantka adwokacka.

Klaudia Jędrzejczyk interesuje się prawem handlowym oraz postępowaniem cywilnym. Do jej zadań będzie należało wsparcie zespołu prawników kancelarii Loewen w obsłudze prawnej polskich podmiotów prawa handlowego m.in. w prowadzeniu postępowań rejestrowych i likwidacyjnych, sporządzaniu umów handlowych i cywilnoprawnych, a także w obsłudze korporacyjnej klientów zagranicznych.

Klaudia Jędrzejczyk jest absolwentką Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dwukrotnie byłą stypendystką programu Erasmus+ Universität Kassel w Niemczech i Università degli Studi di Salerno we Włoszech. Od 2021 jest aplikantką adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.