1 czerwca 2021

Piesi z pierwszeństwem na pasach. Od 1 czerwca zmiany w przepisach ruchu drogowego

1 czerwca 2021 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się przed przejściem

Dotychczas kierujący pojazdem miał obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Wraz z nowym brzmieniem przepisu obowiązek ustąpienia pierwszeństwa ma również zastosowanie do pieszych dopiero wchodzących na przejście. Oznacza to, że kierowca widzący pieszego znajdującego się przed jezdnią – obowiązany jest ustąpić mu pierwszeństwa. Kierujący pojazdami muszą zachować zwiększoną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, art. 1, ust. 5), pkt. a).

Obowiązek pieszego do przepuszczenia pojazdu znajdującego się na torowisku

Mimo że nowe przepisy nakładają na kierowców obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście, nie mają one zastosowania odnośnie pojazdów znajdujących się na torowisku.

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, art. 1, ust. 1), pkt. b).

Zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych

Korzystanie ze smartfonów podczas przechodzenia przed jezdnię niejednokrotnie stanowiło przyczynę wypadków drogowych. Kierowcy już od dawna mają zakaz korzystania z telefonów podczas jazdy. Teraz dotyczy on również pieszych. Pieszy nie może korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia oraz przechodzenia przez jezdnię lub torowisko.

Zabrania się:

8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art. 14 oraz Ustawa z dnia 25     lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, art. 1, ust. 2).