13 marca 2022

Ministerstwo Finansów wydłużyło terminy na składanie sprawozdań finansowych za 2021 rok

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Rozporządzenie wydłuża terminy na złożenie sprawozdania finansowego za 2021 rok dla:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące,
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 30 dni,
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

 

W związku z powyższym:

  • termin sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego został przesunięty na 30 czerwca 2022 r.,
  • termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego został przesunięty na 30 września 2022 r.,
  • sprawozdanie finansowe za 2021 rok należy złożyć do Repozytorium Dokumentów Finansowych najpóźniej do 17 października 2022 r. (standardowy termin wysłania SF wynosi 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania, natomiast 15 października wypada w sobotę w związku z czym termin upływa następnego dnia, który nie jest sobotą ani dniem wolnym od pracy).