31 marca 2022

Wyznaczanie terminów WZA – darmowe narzędzie od Loewen Legal Hub

Loewen Legal Hub udostępnił bezpłatny kalkulator pozwalający w prosty sposób wyliczyć przewidziane przepisami prawa terminy związane ze zwoływaniem Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy. Narzędzie jest dostępne na stronie www.terminywza.loewen.pl

 

Kalkulator terminów WZA to narzędzie przygotowane przez zespół Loewen Legal Hub zajmujący się obsługą spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z kalkulatora można skorzystać na trzy sposoby w zależności od potrzeby: wpisując datę WZA, datę zwołania WZA lub datę rejestracji uczestnictwa w WZA. Resztę pracy wykona za nas aplikacja przygotowana przez Loewen: algorytm napisany w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, wyliczy za nas wszystkie obowiązkowe terminy wynikające z KSH: np. datę ostatniego dnia na zgłoszenie zmian do porządku czy też datę udostępnienia listy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Co istotne – przy obliczaniu terminów narzędzie uwzględnia dni wolne od pracy oraz święta tam gdzie jest to wymagane przez K.s.h. Dodatkowo uwzględnione zostało ostrzeżenie, że np. WZA zwoływane jest na dzień wolny od pracy, aby przez przypadek nie zostało ono zwołane np. w Boże Ciało.

 

– W swojej praktyce nieraz spotykałem się z tym, że prawidłowe wyznaczenie wszystkich terminów kodeksowych sprawiało problemy, a ręczne liczenie dni z kalendarzem było obarczone ryzykiem błędu. Uznaliśmy, że pomożemy naszym klientom, dziennikarzom i kolegom po fachu tworząc wygodne narzędzie, które samo policzy wszystkie daty i wygeneruje zestawienie terminów związanych ze zwoływaniem i przeprowadzeniem WZA. Dodatkowo, stworzenie kalkulatora jest wyrazem naszej filozofii, aby tam gdzie się da, poradę prawną udzieloną trudnym językiem zastępować prostymi narzędziami, dostępnymi dla klientów w każdym czasie – mówi adwokat Szymon Kaczmarek, partner w kancelarii Loewen Legal Hub.

Wyznaczanie terminu WZA jest dostępne pod adresem www.terminywza.loewen.pl