17 maja 2022

(R)ewolucja w KRS – subskrypcja online od 21 czerwca

21 czerwca 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która przewiduje wprowadzenie do Portalu Rejestrów Sądowych nowej funkcjonalności automatycznie informującej użytkowników o:

  • zarejestrowaniu nowej sprawy w systemie lub
  • dokonaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Projekt ustawy zakłada, że użytkownicy PRS, będą otrzymywali powiadomienia dotyczące podmiotów, które wcześniej wskażą w systemie, automatycznie po zarejestrowaniu nowego wniosku w sądzie lub wpisie zmian do rejestru przedsiębiorców. Każdy użytkownik będzie mógł otrzymywać informacje na temat nie więcej niż pięćdziesięciu podmiotów jednocześnie, przez okres nie dłuższy niż rok, lub do chwili rezygnacji z subskrypcji. Dopuszczalne będzie przedłużanie tego okresu.

Podstawowym celem nowelizacji jest wzmocnienie funkcji informacyjnej rejestru przedsiębiorców, a w konsekwencji również bezpieczeństwa obrotu prawo-gospodarczego. Dzięki powiadomieniom użytkownicy, którzy powezmą wątpliwość co do prawdziwości dokumentów będących podstawą wniosku, będą mogli zareagować jeszcze przed rejestracją zmian.

Autorka: Klaudia Jędrzejczyk