Aktualności
Kancelarii prawnej
Loewen Legal Hub

16 lutego 2022

Mec. Mateusz Janion: czy odmowa udziału w konferencji prasowej to zakazane prawem utrudnianie krytyki prasowej?

Duże kontrowersje wśród dziennikarzy wzbudziło zachowanie organizatorów konferencji prasowej nt. akcji billboardowej o przyczynach podwyżek cen energii. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie – organizator konferencji i całej akcji próbował ograniczyć dostęp do konferencji niektórym dziennikarzom. A operatorom kamer TV i dziennikarzom radiowym zabroniono rejestrowania obrazu i dźwięku. Takie zachowanie spotkało się z oburzeniem i stanowczą reakcją przedstawicieli mediów. Adwokat Mateusz Janion z Loewen Legal Hub przeanalizował te wydarzenia pod kątem ewentualnej odpowiedzialności karnej organizatorów tej konferencji. 

CZYTAJ WIĘCEJ
9 lutego 2022

Nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych – co się zmieniło?

Za sprawą nowelizacji ustawy o rachunkowości zmieniły się zasady podpisywania sprawozdań finansowych. Od tego roku, nawet w sytuacji przedsiębiorstw kierowanych przez organ wieloosobowy, wystarczy podpis jednego przedstawiciela takiego organu np. zarządu. Trzeba spełnić jednak dodatkowe warunki.

CZYTAJ WIĘCEJ
14 grudnia 2021

Fałszywe pisma podszywające się pod decyzje Prezesa Urzędu Patentowego

Od ponad roku oszuści działający w celu wyłudzenia pieniędzy, podszywają się pod Urząd Patentowy RP i wysyłają decyzje w sprawie udzielenia prawa ochronnego załączając świadectwo ochronne. 

CZYTAJ WIĘCEJ
29 listopada 2021

Przedsiębiorcy działający na rzecz spółek i trustów obowiązani do uzyskania wpisu w rejestrze działalności na rzecz spółek i trustów

Od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek i trustów może być wykonywana wyłącznie na podstawie wpisu w rejestrze działalności na rzecz spółek i trustów. Na podmioty prowadzące działalność bez uzyskania stosownego wpisu może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 100 000 zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
6 października 2021

Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych – fundacje, stowarzyszenia i spółki partnerskie będą podlegały obowiązkowemu wpisowi

NGO ze szczególną uwagą powinny zapoznać się z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nakłada na organizacje nowy obowiązek wskazywania swoich beneficjentów rzeczywistych.

CZYTAJ WIĘCEJ
22 września 2021

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego: zmiany dotyczą wysyłania pism do sądu oraz nakazów zapłaty w przypadku roszczeń zabezpieczonych wekslem

23 września 2021 roku wchodzą w życie przepisy nowelizacji k.p.c., zgodnie z którymi skuteczne, czyli gwarantujące zachowanie terminu do dokonania czynności procesowej, jest nadanie pisma procesowego do sądu w polskiej placówce pocztowej każdego operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
20 września 2021

Szukamy prawnika do naszego zespołu!

Kancelaria Loewen Legal Hub rozbudowuje zespół rynku kapitałowego, w związku z tym poszukujemy prawnika.

CZYTAJ WIĘCEJ
9 września 2021

Czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o szczepieniu przeciw Covid-19? Komentarz prawny

Co do zasady rozporządzenie o ochronie danych osobowych zakazuje przetwarzania danych dotyczących zdrowia.  Jednak zakaz ten nie jest bezwzględny, a RODO przewiduje szereg wyjątków od niego. Jednym z nich jest wyjątek legalizujący przetwarzanie tych danych m.in. do celów profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy etc., przy czym ma się to odbywać w warunkach określonych w RODO.

CZYTAJ WIĘCEJ
24 sierpnia 2021

Zmiana terminu: e-doręczenia od października

System e-doręczeń ma umożliwić kontakt z podmiotami publicznymi drogą elektroniczną. Ta swoista rewolucja miała wejść w życie 1 lipca 2021 r., jednak Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w związku z czym termin wejścia w życie przepisów przesunął się na 5 października 2021 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
1 sierpnia 2021

Prosta spółka akcyjna – jak założyć i dla jakich przedsiębiorców jest najbardziej atrakcyjna? 

Do założenia prostej spółki akcyjnej nie trzeba mieć dużego kapitału, bo wystarczy nawet złotówka. W zamyśle ma to być prosta, innowacyjna i odformalizowana forma prowadzenia działalności gospodarczej. Warto jednak poznać szczegóły, zanim się na nią zdecydujemy.

CZYTAJ WIĘCEJ