Aktualności
Kancelarii prawnej
Loewen

29 listopada 2021

Przedsiębiorcy działający na rzecz spółek i trustów obowiązani do uzyskania wpisu w rejestrze działalności na rzecz spółek i trustów

Od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek i trustów może być wykonywana wyłącznie na podstawie wpisu w rejestrze działalności na rzecz spółek i trustów. Na podmioty prowadzące działalność bez uzyskania stosownego wpisu może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 100 000 zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
6 października 2021

Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych – fundacje, stowarzyszenia i spółki partnerskie będą podlegały obowiązkowemu wpisowi

NGO ze szczególną uwagą powinny zapoznać się z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nakłada na organizacje nowy obowiązek wskazywania swoich beneficjentów rzeczywistych.

CZYTAJ WIĘCEJ
22 września 2021

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego: zmiany dotyczą wysyłania pism do sądu oraz nakazów zapłaty w przypadku roszczeń zabezpieczonych wekslem

23 września 2021 roku wchodzą w życie przepisy nowelizacji k.p.c., zgodnie z którymi skuteczne, czyli gwarantujące zachowanie terminu do dokonania czynności procesowej, jest nadanie pisma procesowego do sądu w polskiej placówce pocztowej każdego operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
20 września 2021

Szukamy prawnika do naszego zespołu!

Kancelaria Loewen Legal Hub rozbudowuje zespół rynku kapitałowego, w związku z tym poszukujemy prawnika.

CZYTAJ WIĘCEJ
9 września 2021

Czy pracodawca może żądać od pracownika informacji o szczepieniu przeciw Covid-19? Komentarz prawny

Co do zasady rozporządzenie o ochronie danych osobowych zakazuje przetwarzania danych dotyczących zdrowia.  Jednak zakaz ten nie jest bezwzględny, a RODO przewiduje szereg wyjątków od niego. Jednym z nich jest wyjątek legalizujący przetwarzanie tych danych m.in. do celów profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy etc., przy czym ma się to odbywać w warunkach określonych w RODO.

CZYTAJ WIĘCEJ
24 sierpnia 2021

Zmiana terminu: e-doręczenia od października

System e-doręczeń ma umożliwić kontakt z podmiotami publicznymi drogą elektroniczną. Ta swoista rewolucja miała wejść w życie 1 lipca 2021 r., jednak Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w związku z czym termin wejścia w życie przepisów przesunął się na 5 października 2021 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
1 sierpnia 2021

Prosta spółka akcyjna – jak założyć i dla jakich przedsiębiorców jest najbardziej atrakcyjna? 

Do założenia prostej spółki akcyjnej nie trzeba mieć dużego kapitału, bo wystarczy nawet złotówka. W zamyśle ma to być prosta, innowacyjna i odformalizowana forma prowadzenia działalności gospodarczej. Warto jednak poznać szczegóły, zanim się na nią zdecydujemy.

CZYTAJ WIĘCEJ
15 lipca 2021

Nowe obowiązki w sektorze usług finansowych – unijne regulacje w ramach Europejskiego Zielonego Ładu

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Celem zadeklarowanym przez Unię Europejską jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
12 lipca 2021

Elektroniczny kontakt z podmiotami publicznymi. Ruszają e-doręczenia

Niemal każdy wie, jak uporczywe potrafi być czekanie w kolejkach w urzędach lub choć raz wysyłał na poczcie pismo, tuż przed północą z nadzieją, że zdąży w terminie. Już niedługo ulegnie to zmianie! Mianowicie 1 lipca 2021 r. na mocy ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych  (dalej: Ustawa) weszły w życie e-doręczenia. 

CZYTAJ WIĘCEJ
8 lipca 2021

Szwedzka spółka NextCell Pharma AB nabyła pakiet akcji w FamiCordTx S.A. należącym do Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych wspólnie ze szwedzką spółką notowaną na giełdzie NextCell Pharma AB uruchomi produkcję innowacyjnej terapii komórkowej CAR-T. NextCell nabyła właśnie pakiet akcji w utworzonej dwa lata temu firmie  FamiCordTx – spółce należącej do Polskiego Banku Komórek Macierzystych (Grupa FamiCord). Kancelaria Loewen Legal Hub doradzała w tym procesie.

CZYTAJ WIĘCEJ