Aktualności
Kancelarii prawnej
Loewen Legal Hub

16 lutego 2020

Zmiana terminu wejścia w życie przepisów o elektronicznym KRS oraz o Prostej Spółce Akcyjnej (PSA)

Wszystko na to wskazuje, że długo wyczekiwane przepisy dotyczące elektronizacji postępowania rejestrowego prowadzonego przed KRS oraz PSA nie wejdą w życie 1 marca 2020 r. – jak pierwotnie zakładano, lecz dopiero 1 marca 2021 r. Wynika to ze skierowanej do podpisu Prezydenta RP ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

CZYTAJ WIĘCEJ
3 lutego 2020

Kalendarium zmian w prawie istotnych dla przedsiębiorców w 2020 r.

Nowy Rok przyniósł wiele zmian w prawie istotnych dla spółek handlowych i przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy Państwu ich subiektywne zestawienie obejmujące zmiany już obowiązujące, jak i te które dopiero zaczną obowiązywać.

 

CZYTAJ WIĘCEJ
23 stycznia 2020

Uwagi na temat funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”) działa od 13 października 2019 r. Podmioty wymienione w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”), zasadniczo spółki handlowe z wyłączeniem spółek publicznych, mają obowiązek zidentyfikowania i wpisania danych beneficjenta rzeczywistego do rejestru. Dokonywanie wpisów do CRBR nie jest skomplikowane, wpisu dokonuje się z poziomu przeglądarki internetowej, a plik wystarczy podpisać za pomocą ePUAP. Jednak jest kilka spraw, które nastręczają poważne trudności użytkownikom.

CZYTAJ WIĘCEJ
7 stycznia 2020

Nowe obowiązki spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych – dematerializacja akcji

1 stycznia 2021 r. obowiązkowa dematerializacja akcji spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej stanie się faktem. Od tego momentu wszystkie akcje tych spółek są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub w depozycie papierów wartościowych, a dotychczasowe dokumenty stracą moc. Mimo że do wejścia obowiązkowej dematerializacji pozostało jeszcze trochę czasu, pewne czynności przygotowawcze związane z dematerializacją powinny zostać wykonane już w 2020 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
18 grudnia 2019

Polityka wynagrodzeń w spółkach publicznych

30 listopada 2019 r. weszła w życia ustawa zmieniająca ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
14 listopada 2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa

13 października 2019 roku został uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych. Rejestr jest jawny i nieodpłatny. Informacje o beneficjentach rzeczywistych są dostępne dla każdego online.

CZYTAJ WIĘCEJ
14 lipca 2019

Zmiana siedziby kancelarii Giera Kaczmarek i Wspólnicy sp.k.

Uprzejmie informujemy, iż siedziba kancelarii Giera Kaczmarek i Wspólnicy sp.k. uległa zmianie.

CZYTAJ WIĘCEJ
8 lipca 2019

GKW Doradcą Prawnym Platige Image przy wprowadzaniu akcji serii E do obrotu na NewConnect

Miło nam poinformować, że zespół GKW pod kierunkiem mec. Michała Giery wspierał spółkę Platige Image S.A. w procesie wprowadzenia do obrotu na rynek NewConnect 82800 akcji serii E.

 

CZYTAJ WIĘCEJ